KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÁC SẢN PHẨM TRẦM HƯƠNG BIỆN QUỐC DŨNG

1. Chứng nhận hàm lượng chất hữu cơ và vô cơ trong khói nhang sau khi đốt – Trung tâm kiểm nghiệm CASE cấp

Kết quả phân tích từ CASE - Trung tâm phân tích thínghiệm thành phố Hồ Chí Minh - chứng nhận hàm lượng Hơi HNO3, H2SO4 và Nitơ Oxit tính theo NO2 trong sản phẩm nhang trầm hương Biện Quốc Dũng đạt tiêu chuẩn 100%, không gây hại cho người tiêu dùng.

Kết quả kiểm định nhang Trầm hương

 

STT THÀNH PHẦN

HÀM LƯỢNG

(mg/Nm3)

GIỚI HẠN TỐI ĐA

THEO QCVN 19:2009/BTNMT

(mg/Nm3)

1 Hơi HNO3 1.89 300.00
2 Hơi H2SO4 2.77 30.00
3 Nitơ Oxit tính theo NO2 4.48 510.00

Trích lọc cụ thể theo kết quả

 2. Chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng cao – Thương hiệu an toàn vìsức khỏe cộng đồng – Best Product - Người tiêu dùng bình chọn

3. Chứng nhận sản phẩm nông thôn tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa – Tỉnh Khánh Hòa cấp.

4. Chứng nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Miền Trung – Tây Nguyên – Cục công nghiệp địa phương cấp.

5. Chứng nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia – Bộ công thương cấp.

*****
Công ty TNHH Trầm hương Biện Quốc Dũng
Ngã ba trong, Quốc lộ 1A, Ninh Hòa, Khánh Hòa
02583 644 567 - 0979 126 118
tramhuongbienquocdung@gmail.com